Jason Elhasham

2009

Universe - NAC, Medium-Tall, 8th