Anthony Ellett

2009

England Championships - NABBA, Tall, 5th

2011

Mr Britain - NABBA, Tall, 5th

2013

England Championships - NABBA, Tall, 5th

2014

Mr Britain - NABBA, Tall, 4th

2015

Mr Britain - NABBA, Tall, 4th