Basil Francis

1985

Mr Britain - NABBA, 3rd

1986

Mr Britain - NABBA, Tall, 3rd
Mr Universe - NABBA, Tall, 6th

1987

Mr Britain - NABBA, Overall Winner
Mr Britain - NABBA, Tall, 1st
Mr Universe - NABBA, Tall, 1st
Mr Universe - NABBA, Overall Winner
World Championships - NABBA, Tall, 1st

1988

Universe - Pro - NABBA, 3rd

1989

Universe - Pro - NABBA, 3rd
World Championships - WABBA, Professional, 1st

1990

Universe - Pro - NABBA, 3rd

Magazines

1987 May scanBasil Francis