Erminio Gisondi

2006

Universe - IBFA, Athletic Tall, 5th