Daizo Itozaki

 糸崎大三

1973

Mr Japan - JBBA, 3rd

1974

Mr Japan - JBBA, 3rd