Ira Mayan

2006

Universe - NABBA, Figure Tall, 4th

2008

Universe - NABBA, Figure Tall, 2nd

2009

Universe - NABBA, Figure Tall, 3rd
Universe - NAC, Figure, 2nd

2010

Universe - NABBA, Figure Tall, 6th

2011

Universe - NABBA, Figure Tall, 6th