Christine Noel

1991

French Championships - IFBB, LightWeight, 3rd

1992

French Championships - IFBB, LightWeight, 1st

1993

European Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 4th

1994

European Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 1st
World Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 1st

1995

Olympia - IFBB, 15th

1996

World Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 5th