Ernst Oescher

1984

Holland Hercules - NBBF, LightWeight, 4th

1985

Holland Hercules - NBBF, LightWeight, 3rd

1986

Holland Grand Prix - NBBF, LightWeight, 5th

1987

Holland Nationals - NBBF, LightWeight, 4th

1989

Holland Grand Prix - NBBF, MiddleWeight, 4th

1993

Holland Grand Prix - NBBF, MiddleWeight, 3rd