Franck Valero

2011

French Championships - IFBB, Classic Medium, 10th

2012

French Championships - IFBB, Classic Medium, 6th