1997 European Championships - NABBA

Tall

1 Olga Tikhonova

2 Swigyna Samulionyte   (Lithuania)

3 Sigita Lodaite

4 Egie Augustinavichute

5 Rasa Dorosheevichene

Short

1 Nancy Steensens   (Belgium)

2 Lyudmila Tuboltseva

3 Idalija Kaminskaite   (Lithuania)

4 Svetlana Janoniene   (Lithuania)