1977 Mr Japan - IFBB

HeavyWeight

1 Yoshioki Suga

2 Yoshio Watanabe

3 Kenji Uchida

MiddleWeight

1 Takeshi Takahashi

2 Satoru Niho

3 Yukio Kameda

LightWeight

1 Toshio Isomura    磯村俊夫

2 Akira Taniguchi    谷口明

3 Tsutom Seki

Professional

1 Yoshinobu Inoue

1 Tomoji Okubo

1 Kenichi Suemitsu    末光健一