1962 Mr Japan - JBBA

1 Susumu Nazuka    名塚進

2 Seiji Kakehashi    梯政治

3 Nobuo Koizumi    小泉信雄