1968 Mr Japan - JBBA

1 Minoru Yoshida    吉田実

2 Taichi Yoshimura    吉村太一

3 Hisashi Nakao    中尾尚志