1964 Mr Japan - JBBA

1 Seiji Kakehashi    梯政治

2 Toshisuke Kanazawa    金澤利翼

3 Shonoshin Tawa    多和昭之進