1997 Mr Japan - JBBF

1 Toshio Konuma    小沼敏雄

2 Toshihiko Hirota    廣田俊彦

3 Yoshihiro Yano    谷野義弘

4 Fumitoshi Takanishi    高西文利

5 Teruo Aso    朝生照雄

6 Hiroshi Tsuda    津田宏