1998 Mr Japan - JBBF

1 Toshio Konuma    小沼敏雄

2 Yoshihiro Yano    谷野義弘

3 Makoto Tashiro    田代誠

4 Toshihiko Hirota    廣田俊彦

5 Masaru Kawamoto    川本勝

6 Shuji Ishizaki    石崎秀二