1991 Ms Japan - JBBF

1 Akemi Takahashi    高橋明美

2 Junko Ogaki    大垣純子

3 Namiko Yamamoto    山本奈美子