2000 Musclemania Japan1   Nario Miyano    宮野成夫
2   Kei Matsuoka
3   Takeshi Murakami
4   Yun Pyon Mun
5   Kazuyoshi Omura
6   Daniel Bruce
7   Masaki Sahoda    佐保田正喜
8   Motiumi Seki
9   Jun Takeuchi
10   Shouhei Kato
11   Tatsuya Tsujimoto

© MuscleMemory