2006 Musclemania Japan1   Babai Eibi
2   Takahiro Mito
3   Noboru Kurakawa
4   Yun Pyon Mun
5   Motiumi Seki
6   Masaki Sahoda    佐保田正喜
7   Yasunobu Shirakawa    白川奉信
8   Koji Ito    伊東幸二
9   Norihito Yoshikawa

© MuscleMemory