2007 Musclemania Japan1   Noboru Kurakawa
2   Takahiro Mito
3   Motiumi Seki
4   Yasunobu Shirakawa    白川奉信
5   Masaki Sahoda    佐保田正喜
6   Kazunari Takada
7   Yasufumi Tomoe
8   Norihito Yoshikawa

© MuscleMemory