Udo Rautzenberg

2010

World Championships - NAC, Athletic Short, 7th